Struktura

PATRONAT

PREZYDENT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI MODERN JU-JITSU Roman Grzegorz
10 dan Ju-Jitsu / autor publikacji z zakresu teorii i metodyki treningu oraz historii sztuk i sportów walki  

ZARZĄD HONOROWY INSTYTUTU

Dyrektor / Director dr hab. Tadeusz Ambroży prof. nadzw.
10 dan Ju-Jitsu / trener klasy mistrzowskiej / sędzia międzynarodowy kl. A / specjalista z zakresu teorii sportu, metodyki treningu, zarządzania w sporcie oraz bezpieczeństwa. 
Zastępca Dyrektora ds. Nauki / Deputy Director for Science prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski
9 dan JuJutsu / 10 dan Judo-Do (dr hab. nauk o kulturze fizycznej) jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. Wykłada socjologię sportu i socjologię turystyki na Wydziale Wychowania Fizycznego UR. 
Zastępca Dyrektora ds. Osobowych / Deputy Director for Personnel dr hab. Juliusz Piwowarski prof. WSBPI Apeiron
10 dan Karate, 6 dan Ju-Jitsu / specjalista w zakresie bezpieczeństwa 
Sekretarz Instytutu / Secretary of the Institute Stanisław Makuch
9 dan Ju-Jitsu / autor publikacji z zakresu  sztuk i sportów walki  

  

RADA NAUKOWA INSTYTUTU

W skład Rady Naukowej Instytutu z racji pełnionych funkcji wchodzą członkowie Zarządu  
dr hab. Dariusz Mucha prof. nadzw.
Specjalista z zakresu fizjoterapii, odnowy biologicznej, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej
dr hab. Tomasz Pałka prof. nadzw.
specjalista z zakresu fizjologii sportu
ks. dr hab. Stanisław Gulak prof. nadzw.
etyk
Radchenko Yurii
Black Sea National University of Petro Mohyla Department of martial arts and power sports, Head of the department https://chmnu.edu.ua/kafedra-yedinoborstv-i-silovih-vidiv-sportu/ Candidate of Science in Physical Education and Sports Acting Assistant Professor
Gartvich Oleksandr
Interregional Academy of Personnel Management honorary professor
dr. Dariusz Woźnicki
1 dan Ju-Jitsu / heraldyk
ks. dr Kacper Radzki
8 dan Ju-Jitsu / teolog, filozof – doktorat z zakresu antropologii wychowania
dr Łukasz Tota
specjalista z zakresu fizjologii sportu
dr inż. Rafał Szklarczyk
1 dan Ju-Jitsu / specjalista w zakresie informatyki i zarządzania
dr hab. Wiesław Chwała
specjalista z zakresu biomechaniki sportu
ks. por. Marek Rycio
3 dan Ju-Jitsu / kapelan Wojsk Specjalnych
mgr Andrzej Kędra
6 dan Ju-Jitsu / trener klasy mistrzowskiej